s

โปรแกรมวิเคราะห์สุขภาพแผนไทย

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้วินิจฉัยสุขภาพ โดยมีแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เป็นผู้คิดค้นต้นแบบ...
http://www.pendiag.com

เว็บอืีนๆ ในหมวด แพทย์แผนไทย

เฮิร์บด็อกเตอร์ธนูดอทคอม
ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาโรคและบำบัดผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีแพทย์แผ...
http://www.herbdoctorthanu.com

องค์กรแพทย์แผนไทยออนไลน์
ศูนย์รวมท่าฤาษีดัดตน ตำรับยาแผนโบราณ ข้อมูลยาสมุนไพร ตัวยาต่างๆ และวิธีรักษาโรคริดสีดวงทวารแบบต่างๆ
http://www.watpo.com

หม้อยา
รับรักษา ตรวจโรค จ่ายยานวดแผนโบราณ โดยต้องตรวจอาการคนไข้ และรับสอนแผนโบราณฟรี
http://www.thaipeaceful.com

หมอนวดไทย
ความรู้ทาง ด้านการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย สปา ประกาศข่าววิชาการและการฝึกอบรมอาชีพนวดแผนโบราณ ประกาศง...
http://www.thaitherapist.com

สุพงศ์ มาสสาจ
ให้บริการนวดแผนโบราณ นวดเพื่อสุขภาพ ลดความเจ็บปวดและความตึงเครียดของร่างกาย
http://www.geocities.com/supongmassage

สันติสมุนไพร
ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนไทย จำหน่ายยาสมุนไพรไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย
http://www.santiherb.com

สวนนานาชาติ นวดไทยและไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี
บริการนวดตัว นวดฝ่าเท้า นวดน้ำมัน นวดหลัง นวดคอและนวดหน้า การประคบด้วยสมุนไพรร้อน และการอบตัวในห้...
http://www.suan-nanachaat.com

สมาคมผู้ประกอบโรคศิลปแผนไทย เชียงใหม่
ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรม เวชกรรมไทย นวดไทย และข่าวจากสมาคมผู้ประกอบโรคศิล...
http: //www.geocities.com/thaimedicinecm/

สปิริตวายด์สคูออฟไทยมาร์ซาร์จ
เปิดสอนการนวดแผนไทยให้กับชาวต่างประเทศมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น(12ชั่วโมง)และหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ
http://www.spiritwinds.net

สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทย การนวดเท้า การอยู่ไฟหลังคลอด ธาตุเจ้าเรือน ข่าวสารสุขภาพ สุขภ...
http://www.thaimedi.com

สถาบันพัฒนาปัญญาไท
เปิดสอนหลักสูตรประเภทวิชาเภสัชกรรม เวชกรรม สอนนวดแผนไทย นวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม่
http://www.idithaimassage.com

ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนา
ให้บริการนวด อบ ประคบและรักษาด้วยยาสมุนไพร และเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมทางการแพทย์แผนไทย
http://www.panthaiphana.com

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย
ตั้งอยู่ที่บ้านช่องเขา เลขที่ 313 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
http://www.nakhontms.com

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย บ้านสิริ
ให้บริการฝึกอบรมนวดแผนไทย มีหลายหลักสูตรอบรมหลายหลักสูตร เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดฝ่าเท้า ก...
http://www.thaimasage.com/

โรงเรียนอาทิตย์นวดแผนไทย
เปิดสอนหลักสูตรการนวดแผนไทย แนะนำหลักสูตร ผู้สอน สถานที่เรียน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง เชียงใหม่
http://www.chiangmaimassage.com

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
โรงเรียนสอน หลักสูตรแพทย์แผนไทย หลักสูตรการสอนนวดแผนโบราณ การนวดเพื่อบำบัดรักษา การนวดฝ่าเท้า การ...
http://www.watpomassage.com

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)
สอนนวดตามแบบแผนโบราณที่มีจารึกในแผนศิลา และท่าฤาษีดัดตนที่รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาให้เก็บรวบรวมบัน...
http://www.watphomassage.com/

โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์
เปิดสอนหลักสูตรประเภทวิชาเภสัชกรรมแผนไทย ศึกษาตัวยาสมุนไพร สรรพคุณตัวยาสมุนไพร การจัดหมวดหมู่ด้วย...
http://www.thaimassageschool.ac.th/

โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมแผนไทย
ศูนย์ศึกษา วิจัย และพัฒนาการแพทย์แผนไทย อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตร...
http://www.pisit-thaimassage.com

โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา
เปิดสอนหลักสูตรการนวดแบบแผนไทย และนวดแผนโบราณ เมื่อเรียนจบจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากกระทร...
http://www.tmdmassage.com

Banner Advertisements

Sponsor