s

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เลขที่ 177 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
http://www.101icec.ac.th/

เว็บอืีนๆ ในหมวด อาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง
http://www.bticec.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
แนะนำโครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดงบประมาณ สถิติจำนวนนักเรียนนักศึกษา กิจกรรมโครงการของสถาบัน
http://www.suratvct.th.edu

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
http://www.kabinburi.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจาก 3 จังหวัด ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดราช...
http://www.vcr1.in.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.uvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
http://www.uttvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ : 042-246690
http://www.udvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ตั้งอยู่เลขที่ 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
http://www.swbvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 426 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
http://www.surinvocational.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนสิงหวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0-5561-1789 โทรสาร ...
http://www.stvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ตั้งอยู่ที่ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-512515 โทรสา...
http://www.singburivc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 555 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 03...
http://www.svccollege.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทรศัพท์ : (042)811284 E-mail : webmast...
http://www.lvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
http://www.lampangvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
http://www.lbvoc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
เลขที่ 181 ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0-4351-1430 โทรสาร....
http://www.rvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เลขที่ 100 ถนนสาย 15 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-...
http://www.yvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
ตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 054-511286
http://www.pvc.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0-3242-5557 โ...
http://www.pbpvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5525-8570
http://www.plvc.ac.th/

Banner Advertisements

Sponsor