s

ครูไทยดอทคอม

รวบรวมเว็บไซต์การศึกษา และกระดานข่าวการสื่อสารระหว่างโรงเรียน เผยแพร่กิจกรรม สำหรับคุณครู
http://www.kroothai.com/

เว็บอืีนๆ ในหมวด การศึกษา

http://www.mariantor.com
เรียนต่อ,ศึกษาต่อ,มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต,รัตนบัณฑิต
http://www.mariantor.com

รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย ราคาถูก เร็ว ดี
รับทําวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ มืออาชีพ
http://www.thesistalk.com

แหล่งเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง
เว็บรับฝึกอบรม/จัดวิทยากร/บรรยาย/จัดหลักสูตรฝึกอบรม
http://www.thaibuztraining.com

Texas Defensive Driving Online Course
Texas Defensive Driving online is approved by the state of Texas and Texas Education Agency .
http://www.texas-defensivedriving-online.com

easy english
เว็บสอนทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลจากข่าวประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจ
http://addenglish.blogspot.com

ดูการบ้านดอทคอม ทำการบ้านกับสังคมออนไลน์
เป็นสื่อกลางระหว่าง นักเรียน กับ นักศึกษา โดยให้นักศึกษามาช่วยไขข้อข้องใจการบ้านของน้องๆนักเรีียน
http://www.dokarnbarn.com

ยินดีต้อนรับสู่ ครอบครัวcu@CU :: ค่ายแสงเทียน บ้านเอช้วน เชียร์ปีศาจ จุฬาฯ cuatcu.com
ค่ายแสงเทียน บ้านเอช้วน เชียร์ปีศาจ
http://cuatcu.com

ไฮสคูลแม็คดอทคอม
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางแวดวงการศึกษา แหล่งพบปะ สนทนาสำหรับนักเรียน เพื่อน ๆ พร้อมทั้งเขียนบันท...
http://www.highschoolmag.com

ไอเอสโอไทยดอทคอม
"ความรู้เก ี่ยวกับ ISO9001
http://www.isothai.com

ไอเอสโอ
"ข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ตรงของที่ปรึกษาระบบคุณภาพ QS-9000
http://www.geocities.com/epankam/LHome.html

ไอบีเอสเซ็นเตอร์
รวมสาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงหลากหลาย โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี ไอที สอบเข้ามหาวิทยาลัย (Ent...
http://www.ibscenter.net

เอ็มซีพีไทย
เป็นเว็บไซต์ที ่ให้ข้อมูลรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ Certified ของ Microsoft สำหรับผู้ที่สนใจ...
http://www.mcpthai.com

เอ็ดดูเคชั่น ไลน์
บร ิการให้ข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ความเข้าใจของเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ การแนะนำการศึกษาต...
http://www.educationline.net

อินโฟร์เบส
บริการข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการและสถิติ รวมทั้งข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และบริการวิเครา...
http://www.geocities.com/infobasesa

อินทราเน็ตกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นศูนย์กลางพัฒนาและเผยแพร่ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.mis.moe.go.th

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.คิว.เอ.ประกันคุณภาพทางการศึกษา
องค์กรที่สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเคียงคู่ สมศ.
http://www.eqa-pl.com

หมู่บ้านครู
ศูนย์กลางกา รแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้ และคำปรึกษาระหว่างเพื่อนครูด้วยก...
http://www.moobankru.com/

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เว็บไซต์ศูนย์รวมของข่าวสาร ความรู้ด้านการศึกษา นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบของตัวอักษรและมัลติมีเดีย
http://www.onec.go.th

สารสนเทศทางการศึกษา (EIS7)
ค้านหาข้อมูลทางด้านสารสนเทศการศึกษา ระดับประเทศ ระดับเขตการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศ...
http://www.mis15.moe.go.th

สาม ป.คอม
ความรู้ในด ้านต่าง ๆ แบ่งความสนใจเป็นช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน วัยหลังการทำงาน การบวช การซื้อบ้าน การซื...
http://www.3por.netfirms.com

Banner Advertisements

Sponsor