s

เพลงเกี่ยวข้าว

ประวัติเพลงเกี่ยวข้าว ผู้เล่น การแต่งกาย สถานที่เล่น วิธีเล่น และตัวอย่างเพลงเกี่ยวข้าว
http://www.nsru.ac.th/culture/nwculture/lesson3/32/324/lesson3241402.html

เว็บอืีนๆ ในหมวด ประเพณี และวัฒนธรรม

vinayak-vanich
นานาสาระ, ศิลป, ศาสนา, วัฒนธรรม, รูปฤาษี, พระพิฆเนศ, ganapati, om, download pic, view, made to order
http://vinayak-vanich.blogspot.com

Isan - Thailand
ชีวิตชาวชนบททางภาคอีสาน
http://isanthailand.blogspot.com

แอนติคซิตี้
พิพิธภัณฑ์ ศิลปะวัตถุโบราณ รวมภาพ และข้อมูลพระพุทธรูปศิลปะยุคต่าง ๆ ของไทย ลาว เขมร และพม่า เครื่...
http://www.antiquecity.net

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเป็นสวนสาธารณะ ในเขตคลองสาน ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สมเด็จย่า บ้านจำลอง...
http://www.princessmothermemorialpark.org/

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ประวัติความเป็นมา แผนที่ แผนผัง บริการเว็บบอร์ด และข่าวสารเกี่...
http://www.chiangmaicitymuseum.org

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ข้อมูลประวัติของหอศิลป์ ศิลปะในไทย ศิลปินไทย ศิลป์ พีระศรี
http://www.art-centre.su.ac.th/MainT.htm

หอฝิ่น
เป็นอาคา รแสดงผลงานและนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกฝิ่น การเก็บเกี่ยว การนำไปใช้งานและอื่นๆ
http://www.goldentrianglepark.com

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งเมื่อ 31 สิ...
http://www.oamc.ku.ac.th/

สำนักพระราชวัง
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง แนะนำการเยี่ยมชมพระที่นั่งวิมานเมฆ และพระราชวังบางประอินทร์เสม...
http://www.palaces.thai.net/

สามเหลี่ยมทองคำพาร์ค
หอแสดงประวัติและโครงการพัฒนาวิถีชีวิตของชาวเขา โดยสมเด็จย่าจากอดีตนิยมปลูกฝิ่นให้หันมาปลูกพืชสวนไร่
http: //www.goldentrianglepark.org

สยามพิพิธภัณฑ์
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งแนะนำพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบพิพิธภัณฑ์
http://www.siammuseum.net

สภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ
เสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และรวมลิงค์เว็บต่างๆของประเทศไทย
http://www.tccnc.org

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 360 องศา
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในรูปแบบ 360 องศา เปิดให้เข้าชมทุกห้อง ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ชมผลงาน หุ...
http://www.rosenini.com/thaihumanimagery/index.htm

พิพิธภัณฑ์หินแปลก ประเทศไทย
"พิพิธภัณฑ์หินแปลก ที่ธรรมชาติได้เสกสรรค์ปั้นแต่งไว้อย่างวิจิตรงดงามตระการตากว่า 100
http://www.rarestonemuseum.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์
มีบทบาทในการเก็บรักษามรดกอันมีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ
http://www.phrapathom-chedi-museum.go.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการบริการข้...
http://www.prachinburi-museum.go.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรทั่วประเทศ บอกประวัติความเป็นมา และการบริการต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
http://www.thailandmuseum.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
ตั้งอยู่ริมคูเมืองอู่ทอง ถนนมาลัยแมน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู...
http://www.thailandmuseum.com/uthong/uthong.htm

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ประวัติความเป็นมา โครงสร้างหน่วยงาน โบราณวัตถุที่สำคัญ...
http: //www.thailandmuseum.com/ubonratchathani/ubonratchathani.htm

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลของ...
http://www.thailandmuseum.com/inburi/history.htm

Banner Advertisements

Sponsor