s

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประวัติปราสาทเปือยน้อย ประวัติสถานี ทำเนียบผู้บังคับบัญชา อัตรากำลังพล กต.ตร.สถานี และพื้นที่รับผ...
http://www.khonkaen.police.go.th/puiynoy

เว็บอืีนๆ ในหมวด ตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไป ความเป็นมา ยุทธศาสตร์ ภาพกิจกรรม อีเมล์ ubon129@hotmail.com
http://www.ubon.police.go.th/namyuen/

สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 6 จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.hw64ubon.com

สหกรณ์ตำรวจเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 940 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
http://www.chiangmaipolice.net

สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
ตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-495490-1
http://www.policedoisaket.com

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหว...
http://www.cmpolice.net/

สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ ุ608 อาคารริมปิงพลาซ่า ถนนเจริญราษฐร์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
http://www.chiangmaitouristpolice.org

สำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี
ประวัติความเป็นมา พื้นที่รับผิดชอบ ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ / ประวัติย่อ วิสัยทัศน ์/...
http://www.saraburipolice.cjb.net

สำนักงานจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี
แนะนำโครงการ ความเป็นมา คณะกรรมการ โครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ และแผนที่จังหวัดนนทบุรี
http://www.nonthaburitraffic.com

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลแซงบาดาล
ตั้งอยู่เลขที่ 115 ม.1 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์ : 0-4384-0216
http://www.kalasin.police.go.th/sangbadarn/

สถานีตำรวจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
แนะนำสถานีตำรวจอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างการบังคับบัญชา ที่ตั้งและการคมนาคม พื้นที...
http://www.paktongchaipolice.org

สถานีตำรวจอำเภอปง จังหวัดพะเยา
ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถนนขุนยม หมู่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
http://www.phayao.police.go.th/pong

สถานีตำรวจเมืองสุโขทัย
" ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
http://www.geocities.com/policestation2000/index2.html

สถานีตำรวจภูธอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม บอกถึงประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในส...
http://www.geocities.com/muangsongkram

สถานีตำรวจภูธรอำเภออู่ทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 1674 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
http://www.autong.police7.go.th

สถานีตำรวจภูธรอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่ ถนนสุขาภิบาล 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โท...
http://www.khonkaen.police.go.th/ubolrat

สถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่ที่ 91 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ 0-4569-1573
http://www.sisaket.police.go.th/uthumphonphisai/

สถานีตำรวจภูธรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แนะนำข้อมูลหน่วยงาน คู่มือประชาชน และเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แนะนำข้อกฎหมาย ตั้งอยู่เลขที่ 19...
http://www.krabi.police.go.th/aoleuk

สถานีตำรวจภูธรอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ตั้งอยู่ที่ ถนนไทยพานิชย์ บริเวณศูนย์ราชการ หมู่ที่ 14 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
http://www.sakhonnakhon.police.go.th/akatamnuai

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
http://www.nuaklongpolice.com

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แนะนำหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ข่าวสารต่าง ๆ ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกั...
http://www.songkhla.police.go.th/hatyai

Banner Advertisements

Sponsor